Kempen kemaskini profil 2012 AIP Online Surveys.

18.07.2012

Terima kasih atas sokongan yang berturut-turutan untuk AIP Online Surveys.

Kami meminta ahli-ahli kami untuk megemaskinikan informasi yang didaftarkan sekali setahun supaya maklumat yang didaftarkan adalah terbaru dan relevan.

Untuk tahun ini, kempen tersebut akan bermula pada 18 Julai 2012.

Diperingatkan bahawa permintaan ini adalah untuk semua ahli, bahkan tarikh mengemaskini sebelum ini/ tarikh pendaftaraan anda kurang daripada satu tahun.

Sila login ke akaun anda dan mengemaskinikan profil anda. Anda tidak dapat mengambil bahagian dalam soal selidik online kami selagi informasi anda tidak dikemaskinikan.
http://my.aipsurveys.com/

Selain daripada itu, anda mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menerima soal selidik sekiranya anda selalu mengemaskinikan profil terperinci anda.

Untuk mengemaskinikan "Profil terperinci" anda, sila login ke akaun anda dan klik 'Kemaskini profil terperinci'

1.Pelancongan
2.Hiburan
3.Kewangan
4.Diet dan penjagaan kesihatan

Terima kasih atas kerjasama anda. Kami berharap akan menerima pendapat anda yang amat berharga dalam soal selidik pada masa depan.


AIP ONLINE SURVEYS