Kaji Selidik Rakuten Insight] Membuat pengumuman tentang Kemas Kini Dasar Privasi

03.09.2018

Ahli yang dihormati,

Terima kasih atas penyertaan dan maklum balas anda yang berterusan mengenai tinjauan kami.

Untuk meningkatkan perkhidmatan kami, kami ingin memberitahu anda tentang perubahan yang kami buat kepada Dasar Privasi kami yang akan berkuatkuasa pada 17 September.

Sila semak perkara berikut untuk dasar baru kami;

Dasar Privasi [Kemas Kini] * Perenggan berikut akan ditambah di bawah "Pengambilalihan Maklumat Peribadi dan Penggunaannya".

5. Rakuten Insight boleh memberikan maklumat berdaftar kepada syarikat rakan kongsi (Rakan kongsi) yang telah membuat kontrak mengenai penyediaan untuk tujuan penyaringan dan menghantar tinjauan yang sesuai. Maklumat yang diberikan tidak akan menyertakan nama anda, alamat e-mel anda atau maklumat lain yang mungkin mengenal pasti anda sebagai individu secara langsung, dan tidak akan dipadankan dengan maklumat lain pada pangkalan data Rakan Kongsi.

- Kami tidak memberikan sebarang maklumat kepada rakan kongsi secara peribadi yang boleh mengenal pasti anda sebagai individu seperti nama anda, alamat e-mel atau alamat.
- Maklumat yang diberikan kepada rakan kongsi hanya akan digunakan untuk menghantar kaji selidik yang sesuai.


Jika anda mempunyai maklum balas atau pertanyaan mengenai pengumuman ini, sila hubungi kami di
https://my.m.aipsurveys.com/inquiry


Rakuten Insight Surveys