[Notis Penting untuk Semua Ahli] Dua perkara penting yang terkini

21.05.2018

Ahli-ahli yang dihormati,

Terima kasih atas sokongan berterusan anda dengan KAJI SELIDIK DALAM TALIAN AIP.

Untuk memastikan bahawa anda dapat menikmati kaji selidik dalam talian AIP dengan lebih selamat dan mudah, kami telah membuat beberapa kemas kini pada halaman atas laman web kami dan halaman keahlian anda.

● Halaman atas laman web kami Peringatan Cookie dan Polisi Cookie kini ditunjukkan. Ini adalah untuk anda mengetahui polisi cookie kami agar kami dapat memastikan semua telus kepada anda.

● Halaman keahlian anda Butang menu baru "Halaman Perundangan dan Privasi" telah ditambah. Anda sentiasa dapat mencari semua kenyataan polisi kami dengan mengklik butang ini.

Kenyataan polisi seperti: Perjanjian Ahli, Polisi Privasi, dan Polisi Keselamatan.

Kami sentiasa berterima kasih atas pemahaman dan sokongan anda.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila mengemukakan pertanyaan anda kepada kami melalui;
https://my.m.aipsurveys.com/inquiry