Pemenang Cabutan Bertuah Bulanan September, 2010

18.10.2010

Terima kasih kerana menyertai Kaji Selidik AIP ONLINE SRUVEYS MALAYSIA pada bulan September, 2010.
Kami gembira untuk mengumumkan pemenang cabutan bertuah bulanan September.

Hadiah bulan ini: Baucar KFC (RM10.00)

Baucar KFC (RM10.00)

Nama
Jantina
Negeri
Chee Yuh Shxxx
M Selangor
Txx Bk M Selangor
Tan Sow Kxx F Johor
Wendy Hxx F Negeri Sembilan
Siti Raxxx F Selangor
Ho Pxx San F Kuala Lumpur
Che Hafixxx M Johor
Shahreeyxxx M Selangor