Mengenai paparan amaran keselamatan

17.12.2014

Ahli yang dihormati,

Terima kasih ke atas sokongan berterusan anda.

Antara 15 Disember 13:27 hingga 16 Dis 8:40, sesetengah ahli menggunakan laman web Tinjauan Dalam Talian AIP lama (http://my.aipsurveys.com) mungkin melihat mesej amaran mengenai pensijilan SSL.
Ini adalah disebabkan oleh tugas-tugas penyelenggaraan yang dijalankan. Sila yakin bahawa tidak ada masalah dari segi keselamatan laman web, atau apa-apa masalah keselamatan lain seperti kebocoran maklumat, dan sebagainya

Paparan mesej amaran telah diselesaikan.
Sila terima permohonan maaf yang ikhlas dari kami di atas sebarang kesulitan dan kebimbangan yang dialami disebabkan perkara ini.

Kami mengharapkan sokongan berterusan dan penyertaan anda dalam TINJAUAN DALAM TALIAN AIP

Sokongan & Pertanyaan TINJAUAN DALAM TALIAN AIP
https://my.m.aipsurveys.com/inquiry

Yang benar,
TINJAUAN DALAM TALIAN AIP