Program Member Gets Member bermula sekarang !

14.11.2014

Ahli yang dihormati,

Kami ingin mengucapkan terima kasih di atas segala sokongan anda kepada TINJAUAN DALAM TALIAN AIP.

Hari ini, kami sukacita memaklumkan kepada anda bahawa TINJAUAN DALAM TALIAN AIP telah melancarkan kempen baru yang bernama program "Perkenalkan Rakan Anda".

Anda boleh menjemput kawan-kawan anda untuk menyertai TINJAUAN DALAM TALIAN AIP sebagai ahli baru, dan akan diberi ganjaran 280 EPoin bonus untuk setiap kawan atau kenalan yang diperkenalkan, manakala kawan atau kenalan yang anda jemput akan menerima 200 EPoin bonus.

Sila log masuk ke akaun anda dan semak menu "Perkenalkan Rakan Anda" dalam"Halaman Saya" anda. Ikut arahan untuk menjemput kawan-kawan atau kenalan anda dan layak untuk mendapatkan Epoin bonus.

EPoin Bonus akan diberikan pada hari berikut selepas kawan-kawan anda telah selesai pendaftaran dan mengambil bahagian dalam kaji selidik AIP pertama mereka. Untuk maklumat lanjut, sila semak bagaimana ia berfungsi di: (Anda mesti log masuk untuk melihat halaman ini)
https://my.m.aipsurveys.com/s/referral/help

AIP berhak untuk menarik balik tanpa notis penawaran EPoin bonus dan melarang kedua-dua ahli jika terdapat penipuan atau terdapat apa-apa yang menyalahi akta. Keputusan AIP adalah muktamad di dalam semua perkara dan tiada sebarang surat-menyurat akan dilayan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai program "Perkenalkan Rakan Anda" ini, sila hantar pertanyaan anda ke
https://my.m.aipsurveys.com/inquiry

Terima kasih di atas sokongan dan kerjasama anda. Kami berharap untuk mendengar daripada anda tidak lama lagi !!