Pemenang Cabutan Bertuah Bulanan Oktober

20.11.2009

 

<p>Terima kasih kerana menyertai Kaji Selidik AIP ONLINE SRUVEYS MALAYSIA pada bulan Oktober.<br />

Kami gembira untuk mengumumkan pemenang cabutan bertuah bulanan Oktober.</p>

<center><h4>Hadiah bulan ini: Voucher KFC bernilai RM10.00 x 1</h4>

<p><img src="/bm/img/point/img_crd01.jpg" alt="Voucher KFC bernilai RM10.00" /></p></center><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<tr>

<th width="43%">Nama</th>

<th width="14%">Jantina</th>

<th width="43%">Negeri</th>

</tr>

<tr>

<td>Tiw S*** L***</td>

<td>F</td>

<td>Johor</td>

</tr>

<tr>

<td>Shaf*****</td>

<td>M</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Am**** A****</td>

<td>F</td>

<td>Johor</td>

</tr>

<tr>

<td>Zaizala*** Binti M*** Z***</td>

<td>F</td>

<td>Kedah</td>

</tr>

<tr>

<td>Meiz**** Al** G*** Bt Abdul***</td>

<td>F</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Khair**** Mo****</td>

<td>M</td>

<td>Negeri Sembilan</td>

</tr>

<tr>

<td>Chan Y*** S***</td>

<td>M</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Mo** Nazaru****</td>

<td>M</td>

<td>Johor</td>

</tr>

<tr>

<td>M*** Haz****</td>

<td>M</td>

<td>Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur</td>

</tr>

<tr>

<td>Ur**** Md Ra****</td>

<td>F</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Norba*****</td>

<td>F</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Nam S** Y**</td>

<td>M</td>

<td>Johor</td>

</tr>

<tr>

<td>Sula**** Suh****</td>

<td>M</td>

<td>Sarawak</td>

</tr>

<tr>

<td>Wong L*** F***</td>

<td>M</td>

<td>Sarawak</td>

</tr>

<tr>

<td>Un*** Mo** S***</td>

<td>M</td>

<td>Johor</td>

</tr>

<tr>

<td>Ra*** B** Ka****</td>

<td>M</td>

<td>Johor</td>

</tr>

<tr>

<td>Muh***** Az**</td>

<td>M</td>

<td>Perak</td>

</tr>

<tr>

<td>V Mur****</td>

<td>M</td>

<td>Negeri Sembilan</td>

</tr>

<tr>

<td>Prisc**** O**</td>

<td>F</td>

<td>Pulau Pinang</td>

</tr>

<tr>

<td>Wa* Za***</td>

<td>M</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Ma**** Ka****</td>

<td>F</td>

<td>Pulau Pinang</td>

</tr>

<tr>

<td>Laz**** Ah***</td>

<td>F</td>

<td>Selangor</td>

</tr>

<tr>

<td>Fong Z*** Y**</td>

<td>M</td>

<td>Pulau Pinang</td>

</tr>

</table>


Terima kasih kerana menyertai Kaji Selidik AIP ONLINE SRUVEYS MALAYSIA pada bulan Oktober.
Kami gembira untuk mengumumkan pemenang cabutan bertuah bulanan Oktober.

Hadiah bulan ini: Voucher KFC bernilai RM10.00 x 1

Voucher KFC bernilai RM10.00

Nama Jantina Negeri
Tiw S*** L*** F Johor
Shaf***** M Selangor
Am**** A**** F Johor
Zaizala*** Binti M*** Z*** F Kedah
Meiz**** Al** G*** Bt Abdul*** F Selangor
Khair**** Mo**** M Negeri Sembilan
Chan Y*** S*** M Selangor
Mo** Nazaru**** M Johor
M*** Haz**** M Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Ur**** Md Ra**** F Selangor
Norba***** F Selangor
Nam S** Y** M Johor
Sula**** Suh**** M Sarawak
Wong L*** F*** M Sarawak
Un*** Mo** S*** M Johor
Ra*** B** Ka**** M Johor
Muh***** Az** M Perak
V Mur**** M Negeri Sembilan
Prisc**** O** F Pulau Pinang
Wa* Za*** M Selangor
Ma**** Ka**** F Pulau Pinang
Laz**** Ah*** F Selangor
Fong Z*** Y** M Pulau Pinang