Pendaftaran Ahli Baru

  • Pendaftaran adalah terbuka kepada penduduk di Malaysia yang berumur 16 tahun dan ke atas.
  • Sesiapa yang terlibat dengan firma pemasaran atau agensi pengiklanan adalah diminta untuk tidak melakukan pendaftaran.
  • Pendaftaran adalah terhadap untuk setiap individu. Seseorang itu tidak boleh mendaftar lebih daripada sekali.

Sila sedia maklum bahawa kami mungkin akan menghubungi anda untuk mengesahkan identiti anda selepas pendaftaran.


  1. Sila pastikan "Perjanjian Ahli" telah dibaca sebelum pendaftaran.
    Sekiranya anda boleh anggap dan setuju, maka teruskan dengan Pendaftaran Awal.
  2. Lengkapkan maklumat perlu dalam Pendaftaran Awal.
  3. Selepas melengkapkan Pendaftaran Awal, kami akang menghubungi anda melalui e-mel.
  4. Klik pautan URL yang dipaparkan di e-mel, dan teruskan ke Pendaftaran Utama.
  5. Pendaftaran Utama selesai selepas semua maklumat telah dilengkapkan.