Pendaftaran Ahli Baru

Ahli AIP ONLINE SURVEYS adalah ahli yang memberi kerjasama melalui kaji selidik yang dilakukan oleh AIP Corporation (disebut AIP selepas ini)

 • Pendaftaran adalah percuma
 • Selepas pendaftaran, anda perlu bersetuju dengan "Perjanjian Ahli".
 • Selepas anda mendaftar, "Halaman Saya" (khas untuk ahli sahaja) akan diberikan.
 • Satu "Jemputan" untuk menyertai kaji selidik akan dihantar ke e-mel daftaran anda.
 • Epoin akan ditambah selepas anda melengkapkan kaji selidik.
 • Epoin terkumpul boleh ditebus untuk tunai atau sijil hadiah. Lihat "Tentang Epoin" untuk butiran.
 • Pendaftaran adalah terbuka kepada penduduk di Malaysia yang berumur 16 tahun dan ke atas.
 • Sesiapa yang terlibat dengan firma pemasaran atau agensi pengiklanan adalah diminta untuk tidak melakukan pendaftaran.
 • Pendaftaran adalah terhadap untuk setiap individu. Seseorang itu tidak boleh mendaftar lebih daripada sekali.

Sila sedia maklum bahawa kami mungkin akan menghubungi anda untuk mengesahkan identiti anda selepas pendaftaran.

 • AIP akan mengenakan kawalan ketat terhadap maklumat peribadi yang didaftarkan oleh ahli kepada kami, dan tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan.
 • Tujuan kaji selidik ini adalah untuk syarikat dan media pemasaran, dan oleh kerana keputusan kaji selidik terkumpul diproses secara statistik, kami tidak akan menggunakan maklumat ini untuk mengenalpasti mana-mana individu tertentu.
Nama Syarikat

AIP Corporation

Tujuan

Bahagian Penyelidikan Pasaran AIP terlibat dengan urusan menjalankan penyelidikan pemasaran, dan bertujuan dalam menyelidik kesedaran pengguna dan keadaan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan, untuk memperoleh maklumat sebegitu, dan membekalkan syarikat dan organisasi-organisasi dengan maklumat sebegitu setelah maklumat tersebut diproses secara statistik.
Maklumat peribadi yang diperoleh AIP dengan tujuan menjalankan urusan ini akan diringkaskan sebagai maklumat perangkaan agregat, dan tidak akan digunakan dengan sebagaimana yang menyebabkan pengenalpastian peribadi individu berlaku.

Memberikan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga

AIP akan mengendalikan maklumat peribadi yang diterima dengan bersesuaian dan tidak akan memberikan sesuatu maklumat kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan kebenaran daripada individu terbabit terlebih dahulu, kecuali dalam situasi-situasi berikut

 1. Termaktub kepada undang-undang.
 2. Adalah perlu untuk mengelakkan sebarang ancaman yang berpotensi kepada keselamatan fizikal seseorang atau harta benda, dan apabila sukar untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak terbabit.
 3. Adalah sangat perlu demi meningkatkan mutu kesihatan awam dan menggalakkan penjagaan kesihatan kanak-kanak, dan apabila sukar untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak terbabit.
 4. Adalah perlu untuk kerjasama dalam tugas yang dijalankan oleh institusi-institusi kerajaan, kerajaan tempatan atau pihak yang diamanahkan, seperti yang tertulis di dalam undang-undang, dan pelaksanaan tugas yang berkaitan boleh dihalang dengan mendapatkan kebenaran pihak yang terlibat.
Pemberian Maklumat Privasi.

AIP akan mengendalikan maklumat peribadi yang diterima dengan bersesuaian dan tidak akan memberikan sesuatu maklumat kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan kebenaran daripada individu terbabit terlebih dahulu.

Pertanyaan Tentang Pendedahan Maklumat Bukan Sulit

Sila gunakan maklumat hubung berikut untuk sebarang pertanyaan, aduan, atau pendedahan maklumat privasi. Untuk meminda maklumat privasi yang didaftar, sila masuk ke "Kemaskini Profil Saya" dalam seksyen "Halaman Saya".

Personal Information Protection Manager, AIP Corporation
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
Pendaftaran dan penyertaan dalam kaji selidik, keputusan untuk bukan penyerta dan data tidak lengkap.

Penyertaan dalam kaji selidik adalah secara sukarela, dan pendaftaran ahli dan penyertaan kaji selidik boleh ditolak atau dihentikan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, Poin atau hadiah loteri yang diberikan untuk setiap kaji selidik boleh tidak dihadiahkan.

Pengunaan Cookies

AIP menggunakan cookies untuk mengurangkan bebanan kepada ahli-ahli yang berulang-kali menjawab soalan yang sama, dan untuk memeriksa kesahan jawapan responden.


 1. Sila pastikan "Perjanjian Ahli" telah dibaca sebelum pendaftaran.
  Sekiranya anda boleh anggap dan setuju, maka teruskan dengan Pendaftaran Awal.
 2. Lengkapkan maklumat perlu dalam Pendaftaran Awal.
 3. Selepas melengkapkan Pendaftaran Awal, kami akang menghubungi anda melalui e-mel.
 4. Klik pautan URL yang dipaparkan di e-mel, dan teruskan ke Pendaftaran Utama.
 5. Pendaftaran Utama selesai selepas semua maklumat telah dilengkapkan.

Sahkan Perjanjian Ahli

Sila pastikan Perjanjian Ahli telah dibaca sebelum pendaftaran.

Sekiranya anda bersetuju dengan "Perjanjian Ahli", klik "Setuju" dan teruskan dengan Langkah 2.